โรคตาขี้เกียจ

โรคตาขี้เกียจในเด็ก (Lazy eye) คืออะไร?

event
โรคตาขี้เกียจ
โรคตาขี้เกียจ

โรคตาขี้เกียจ เมื่อไหร่ควรไปหาหมอ?

1.เมื่อมีความผิดปกติ ดังนี้

 • คลอดก่อนกำหนด
 • ผิดปกติทางสมองและพัฒนาการ
 • มีโรคประจำตัวที่สัมพันธ์กับตา
 • มีความผิดปกติของตาที่สังเกตได้ เช่น มองไม่เห็น หนังตาตก ตาเหล่ ตาสั้น น้ำตาไหล ตาแดง มีจุดขาวกลางตาดำ
 • สมาชิกในครอบครัวเคยมีความผิดปกติทางตา

2.เมื่อถึงอายุวัยที่ควรตรวจ ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 อายุ 3-6 เดือน คุณหมอจะตรวจสอบการตอบสนองทางการมองเห็นว่าปกติหรือไม่ กลอกตาผิดปกติหรือไม่ ตาเหล่หรือไม่ ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในวัยนี้ ตรวจพบ และรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ดีกว่า
 • ครั้งที่ 2 อายุ 3 ขวบ เด็กในวัยนี้สามารถวัดค่าการมองเห็นเป็นค่ามาตรฐานได้เป็นครั้งแรก โรคตาที่พบบ่อยในวัยนี้คือ ตาขี้เกียจ และตาเหล่
 • ครั้งที่ 3 อายุ 5-6 ขวบ เด็กวัยนี้เริ่มใช้สายตาเพิ่มขึ้น ควรวัดสายตาว่าจำเป็นต้องใส่แว่นหรือไม่ รวมทั้งถ้าพบโรคตาขี้เกียจจะได้รีบรักษา
 • ครั้งต่อๆ ไป ทุกๆ 1- 2 ปี ไปจนถึงอายุ 18 ปี ขึ้นอยู่กับอาการ และความผิดปกติ

โรคตาขี้เกียจในเด็กองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ตรวจตาเพื่อทำการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นดังนี้

 • เด็กคลอดก่อนกำหนด ควรตรวจโรคจอประสาทตาเสื่อม
 • เด็กทารก ควรตรวจโรคต้อกระจก ต้อหิน ความผิดปกติส่วนหน้าของตา
 • เด็ก 3-5 ขวบ ควรตรวจโรคตาขี้เกียจ ตาเข ภาวะสายตาที่มากและไม่เท่ากัน
 • เด็ก 6 ขวบขึ้นไป ควรตรวจโรคสายตาผิดปกติ

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ” วิธีการรักษาโรคตาขี้เกียจ” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up