สาเหตุการเสียชีวิต

15 สาเหตุการเสียชีวิตในเด็กอายุ 0-14 ปีทั่วโลก

Alternative Textaccount_circle
event
สาเหตุการเสียชีวิต
สาเหตุการเสียชีวิต

สาเหตุการเสียชีวิตในเด็กอายุ 0 – 14 ปี

1.เด็กอายุน้อยกว่า 1 ขวบ ได้แก่ การตายปริกำเนิด(น้ำหนักตัวน้อย), โรคอุจจาระร่วง, การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง, มาลาเรีย, มีความผิดปกติแต่กำเนิด, ไอกรน, เอชไอวี/เอดส์, บาดทะยัก, อาการไขสันหลังอักเสบ, โรคหัด, ภาวะขาดสารอาหารโปรตีน, ซิฟิลิส, ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ, วัณโรค และการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ตามลำดับ

2.เด็กอายุ 1-4 ขวบ ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง, โรคอุจจาระร่วง, โรคหัด, มาลาเรีย, เอชไอวี/เอดส์, มีความผิดปกติแต่กำเนิด, ภาวะขาดสารอาหารโปรตีน, การจมน้ำตาย, การบาดเจ็บจราจรทางบก, อาการไขสันหลังอักเสบ, ไฟไหม้, ไอกรน, วัณโรค, การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และซิฟิลิส ตามลำดับ

สาเหตุการเสียชีวิต3.เด็กอายุ 5-9 ขวบ ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง, การบาดเจ็บจราจรทางบก, มาลาเรีย, โรคอุจจาระร่วง, อาการไขสันหลังอักเสบ, การจมน้ำตาย, ภาวะขาดสารอาหารโปรตีน, โรคหัด, วัณโรค, เอชไอวี/เอดส์, ไฟไหม้, ตกจากที่สูง, มีความผิดปกติแต่กำเนิด, โรคลมบ้าหมู และโรคมะเร็งในโลหิต ตามลำดับ

4.เด็กอายุ 10-14 ปี ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง, การบาดเจ็บจราจรทางบก, การจมน้ำตาย, มาลาเรีย, อาการไขสันหลังอักเสบ, เอชไอวี/เอดส์, วัณโรค, โรคอุจจาระร่วง, ภาวะขาดสารอาหารโปรตีน, การบาดเจ็บด้วยตนเอง, โรคมะเร็งในโลหิต, ไฟไหม้, สงคราม, ความรุนแรง, โรคเหงาหลับ ตามลำดับ

อาจารย์ นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน การบาดเจ็บในเด็ก (Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นิตยสาร Amarin Baby & Kids ฉบับคู่มือระวังภัย โลกยุคใหม่อันตรายรอบด้าน

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Save

Save

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up