สาเหตุการเสียชีวิต

15 สาเหตุการเสียชีวิตในเด็กอายุ 0-14 ปีทั่วโลก

Alternative Textaccount_circle
event
สาเหตุการเสียชีวิต
สาเหตุการเสียชีวิต

จากข้อมูลการศึกษาที่ได้รวบรวมไว้เป็นระยะเวลา 50 ปีพบว่า การเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อนั้น ลดลงอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่ สาเหตุการเสียชีวิต จากโรคติดเชื้อที่พบได้น้อยลงนี้ ไม่ได้หมายความว่า คุณพ่อ คุณแม่ ไม่ต้องพาลูกน้อยไปรับวัคซีนป้องกันโรคแต่อย่างใด

สาเหตุการเสียชีวิต จากโรคติดเชื้อ และอุบัติเหตุ

ในอีกมุมหนึ่งของสถิติการเสียชีวิตในเด็ก การบาดเจ็บนั้นยังไม่ได้ลดลงเท่าที่ควร และค่อยๆ กลายเป็นสาเหตุนำของการเสียชีวิตในที่สุด และแนวโน้มของการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บนั้น ก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับโรคติดต่อ

“ตัวอย่างเช่น การรายงานสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกในปี 2547 พบว่า หลังจากขวบปีแรกแล้ว การเสียชีวิตจากการบาดเจ็บล้วนอยู่ใน 15 อันดับแรกทั้งสิ้น นอกจากนี้ เมื่อรวมทุกช่วงวัยเข้าด้วยกันก็จะเห็นได้ว่า การเสียชีวิต จากการจมน้ำ และการบาดเจ็บจากการจราจรเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตใน 15 อันดับแรก”

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกในปี 2547” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up