อาหารตามช่วงวัย

อาหารตามช่วงวัย ตั้งแต่ทารกถึงเด็กเล็ก

event
อาหารตามช่วงวัย
อาหารตามช่วงวัย

การให้ อาหารตามช่วงวัย ของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญ และยังพบปัญหาการให้อาหารตามวัย เช่น ให้เร็วเกินไป ส่วนประกอบไม่เหมาะสม สารอาหารไม่เพียงพอ ทำให้มีปัญหาน้ำหนักตัว และความสูงต่ำกว่า หรือมากกว่าเกณฑ์ อาจทำให้เป็นโรคอ้วน ขาดธาตุเหล็ก ขาดวิตามินได้

ประโยชน์ของการให้อาหารตามวัย

banner300x250

1.ทำให้ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ลูกน้อยจะมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง

2.ช่วยพัฒนาการเคี้ยว และกลืนอาหารตามวัย ทำให้ลูกน้อยปรับตัว และคุ้นเคยกับอาหารที่หยาบขึ้นได้

3.เสริมสร้างนิสัย และพฤติกรรมการรับประทานที่ดีให้ลูกน้อย ช่วยป้องกันโรคจากการรับประทานอาหาร

หลักการให้อาหารตามวัย

อาหารตามช่วงวัย

1.สมวัย

  • ให้อาหารลูกน้อยตามความพร้อมของระบบทางเดินอาหาร ทารกแรกเกิด – 6 เดือนน้ำย่อยยังมีปริมาณน้อยมาก จึงต้องดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียว ช่วยลดความเสี่ยงโรคภูมิแพ้ได้
  • ให้อาหารลูกน้อยตามความพร้อมของไต เด็กจะมีการกรองของเสียต่างๆ ได้เท่ากับผู้ใหญ่เมื่ออายุ 2 ขวบ ถ้าลูกน้อยได้รับโปรตีนมากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะยูเรียในเลือดสูง และเลือดเป็นกรดได้
  • ให้อาหารลูกน้อยตามความพร้อมของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทารก 4-6 เดือนสามารถยอมรับอาหารเมื่อหิว และปฏิเสธอาหารเมื่ออิ่มได้ ช่วยป้องกันการให้อาหารมากเกินไป

อ่านต่อ “การให้อาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up