ความเชื่อโบราณ! การไหว้ผีบ้านผีเรือน-แม่ซื้อ และรับขวัญเมื่อพาลูกทารกเข้าบ้าน

event

ความเชื่อในการนับถือ การไหว้ผีบ้านผีเรือน …เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่ชาวนครไทย (ปัจจุบันคือ อ.นครไทย ตั้งอยู่ใน จ.พิษณุโลก) ซึ่งได้รับสืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ เพราะด้วยการเป็นครอบครัวที่มีความผูกพันกันมา สิ่งที่บรรพบุรุษทำไว้ก็จะสืบสาน ทำกันตามมา และเชื่อว่าถ้ากระทำแล้วจะทำให้สังคมหรือบุคคลในครอบครัวมีความสุขสงบ

การไหว้ผีบ้านผีเรือน ที่ถูกต้อง เพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว

การไหว้ผีบ้านผีเรือน

คนไทยเรียก ผีบ้านผีเรือน ว่า “ผีพ่อเฒ่าเจ้าเรือน”, “ผีพ่อเฒ่าใหญ่” หรือ “ผีเหย้าผีเรือน” ซึ่งผีเหล่านี้ เป็นบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว และมีความผูกพันใกล้ชิดกับลูกหลาน  เช่น ปู่ย่าตายายทั้งหลาย มีลักษณะต่างจากผีทั่วไป คือจะอยู่ในรูปของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะรูปร่างจะเหมือนคนปกติ ใส่ชุดไทย ซึ่งจะคอยคุ้มครองผู้อยู่อาศัยในบ้านให้ปลอดภัย มีความสุขสงบ

วิธีการจัดพิธีกรรมเซ่น การไหว้ผีบ้านผีเรือน

1. การจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนจึงมักจะให้ผู้สูงอายุที่มีอาวุโสมากที่สุดในบ้านเป็นผู้ทำพิธีด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้สูงอายุมีความหมายต่อลูกหลานเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้ควรเคารพเป็นการแสดงความกตัญญูต่อทั้งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและผู้ที่ยังอยู่ ผลของการไหว้ผีจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติทุกคน ความรู้สึกโดดเดี่ยวจึงไม่มี ทำให้ลูกหลานมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน สิ่งนี้น่าจะเป็นจุดประสงค์สำคัญที่สุดของการกราบไหว้

2. การเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนนี้นิยมกระทำในวันตรุษ วันสารท วันเกิดของบรรพบุรุษ วันเอาข้าวขึ้นยุ้ง วันรับขวัญ โดยมีวิธีการทำ นำหิ้งขนาด 1-2 ฟุต วางของใช้ของบรรพบุรุษ เช่นพระห้อยคอ หนังสือ เสื้อผ้า ฯลฯ

ผู้ทำพิธีจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งทำการเซ่นไหว้ บางบ้านจะเซ่นด้วยอาหารคาวหวานที่บรรพบุรุษชอบ บางบ้านเซ่นด้วยหัวหมู ไก่ หมาก พลู ขนม บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ (นิยมใช้ดอกพุด) บางบ้านจุดตะเกียงบางบ้านจุดเทียน

ผู้ทำพิธีจะจุดธูปบอกกล่าวผีบ้านผีเรือนว่า ลูกหลานเอาของ…………(ชื่อบรรพบุรุษ) มาเซ่นไหว้เชิญมารับประทานและขอให้คุ้มครอง………..(ชื่อของคนในบ้าน) ให้อยู่ดีกินดีและร่ำรวย”

3. พิธีนี้ชาวนครไทยเชื่อว่า ถ้าปีใดไม่ทำพิธีเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน ผีจะมารบกวนคนในบ้านให้เจ็บป่วย สามี-ภรรยาจะทะเลาะกัน เด็กเล็กร้องให้ทั้งคืน

♥ บทความแนะนำควรอ่านลูกร้องโคลิค สาเหตุ และวิธีแก้ไข
♥ บทความแนะนำควรอ่านโคลิค หรือ แม่ซื้อ สาเหตุลูกร้องไห้ไม่ยอมหยุด
♥ บทความแนะนำควรอ่านรวม 12 เรื่องของ เด็กแรกเกิด ที่แม่มือใหม่ต้องรู้!

4. ถ้าครอบครัวใดทำพิธีเซ่นไหว้จะมีแต่ความสุขความเจริญ

กรณีที่บ้านใดมีคนป่วยหรือมีความทุกข์ต้องการให้ผีเรือนมาช่วย ก็อาจเซ่นไหว้ และเมื่อหายทุกข์หรือหายป่วย จะต้องเซ่นไหว้หรือแก้บนตามที่บอกกล่าวผีบ้านผีเรือนไว้

แต่สิ่งสำคัญก็คือ การอุทิศโมทนาบุญไปให้ท่านเหล่านั้น คือการบอกให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นให้ทราบ เมื่อท่านทราบแล้วจะได้โมทนาบุญคุณความดีต่อไป แล้วไปเกิดยังภพใหม่ที่สูงกว่าและมีความสุขมากขึ้นไปกว่านี้นั่นเอง

อ่านต่อ >> “พิธีการไหว้แม่ซื้อให้ดูแลลูกน้อย” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up