ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญมากต่ออนาคตลูก - Amarin Baby & Kids
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญมากต่ออนาคตลูก

Alternative Textaccount_circle
event
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของลูก เพราะเด็กจะเป็นคนดีได้ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของครอบครัวที่แน่นแฟ้น ด้วยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ การอบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกของเรารู้จักยอมรับผู้อื่น และมองโลกในแง่ดีได้

เมื่อไม่นานมานี้ ลี บอลท์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กจำนวนทั้งสิ้น 102 คน พบว่า เด็กที่มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในวัยเด็กแย่ หรือไม่มีความใกล้ชิดกันนั้น เมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เขาจะเริ่มทำตัวมีปัญหาตอนมีอายุได้ 8 ขวบ, 10 ขวบ และ 12 ปี

โดย ลี กล่าวว่า “เราได้ทำการศึกษาเด็กทั้งหมด 102 คน โดยเริ่มต้นจากเด็กทั้งหมดตอนอายุได้ 2 ขวบ และคอยติดตามความสัมพันธ์ของเด็กเหล่านี้มาตลอด และเริ่มเก็บผลงานวิจัยตอนที่เด็กอายุได้ 8 ปี 10 ปี และอีกครั้งตอน 12 ปี”

จากผลงานวิจัยสามารถสรุปภาพรวมได้ว่า หากพ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่ลูกอายุได้ 2 ขวบ เมื่อเด็กโตขึ้น เด็กจะกลายเป็นคนที่มีพื้นฐานความรักที่ดี โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ผิดกับเด็กที่เติบโตมาในความสัมพันธ์ที่ไม่ดี พ่อแม่ไม่เคยให้เวลา เอาแต่ทำงาน และไม่ค่อยสนใจ เด็กจะเติบโตขึ้นมาโดยมีพฤติกรรมใปในทางที่ไม่ค่อยดี เห็นแก่ตัว ไม่สนใจคนอื่นรวมถึงตัวของพ่อแม่เองด้วย

จากตรงจุดนี้เองทำให้ ลี เข้าใจว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว นั้นส่งผลเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตลูก

ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของลูก

ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญอย่างไร?

  • เด็กที่โตมาในครอบครัวที่มีพื้นฐานทางความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนั้น จะทำให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข และมีความสามารถในการทำให้คนรอบข้างของเขามีความสุขด้วยเช่นกัน
  • เด็กที่เติบโตมาอย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ของตัวเองนั้น จะเป็นเด็กที่รู้จักกฎระเบียบ และรู้ว่าถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันและคับขันจะต้องแก้ปัญหาหรือวางตัวอย่างไร
  • ช่วยให้เด็กเป็นคนมองโลกในแง่ดี มีความมั่นใจ และรู้จักการวางตัวในสังคม
  • มีพัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการทางด้านภาษาไปในทางที่ดี เป็นต้น

อ่านต่อ “ตัวการทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up