ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญมากต่ออนาคตลูก

Alternative Textaccount_circle
event
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ตัวการทำลาย ความสัมพันธ์ในครอบครัว

1. ปัญหาการล่วงละเมิดทั้งทางกายและจิตใจ

ปัญหานี้มักเกิดขึ้นในครอบครัวที่พ่อแม่ชอบดื่มสุราเป็นประจำ ขณะที่ยังไม่ได้ดื่มอาจจะยังเป็นพ่อแม่ที่ดีอยู่บ้าง แต่เมื่อเกิดอาการมึนเมา หรือขาดสติ อาจส่งผลให้การควบคุมอารมณ์และนิสัยใจคอเปลี่ยนไป จนพลั้งเผลอทำร้ายร่างกาย และจิตใจลูกหรือบุคคลในครอบครัวโดยที่ไม่รู้ตัว

2. ความไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่ หากต้องการให้ลูกรู้จักเคารพ และให้เกียรติ เราก็ต้องให้เกียรติลูกด้วยเช่นกัน การยอมรับ เข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ตัวการทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัว คือการสื่อสารที่ไม่ดีต่อกัน ฟังแล้วไม่เข้าใจกัน

3. การสื่อสารที่ไม่ดีต่อกัน

หลายๆ ครอบครัว มักมีปัญหาผิดใจกัน เนื่องจากขาดการสื่อสารที่ดีต่อกัน บางครอบครัวพูดนิดเดียวก็ทะเลาะเบาะแว้ง บางครั้งลูกต้องการสื่อสารอะไรพ่อแม่ก็ไม่ยอมรับฟัง หรือฟังแล้วแปลไปคนละความหมายเนื่องจากความแตกต่างของช่วงวัย ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในครอบครัวได้

4. ขาดการพึ่งพาอาศัยกัน

ในสายตาของพ่อแม่มักมองว่าลูกยังเป็นเด็กเล็กๆ อยู่เสมอ ทำให้คิดว่าไม่สามารถพึ่งพาลูกได้ ลองเปิดโอกาสให้ลูกลองรับผิดชอบอะไรบางอย่างด้วยตนเอง โดยที่ในวัยของเขาสามารถทำได้ เช่น แบ่งหน้าที่ในการทำความสะอาดบ้าน บอกให้ลูกช่วยดูแลพ่อหรือแม่ในวันที่กำลังป่วย ลูกจะรู้สึกภูมิใจในตัวเอง และรู้สึกเป็นที่พึ่งพาของพ่อแม่

5. ขาดความเชื่อใจกัน

เมื่อลูกทำผิดพลาดแล้วพ่อแม่ซ้ำเติม หรือไม่ยอมให้โอกาสลูกได้แก้ตัวใหม่ สิ่งเหล่านั้นอาจสร้างบาดแผลในใจลูก ลองเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองทำใหม่อีกสักครั้ง และเชื่อมั่นว่าเขาทำได้ จะช่วยสร้างกำลังใจทั้งพ่อแม่ และลูกได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ “20 เทคนิคสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up