ชุดหนังสือ เราคืออาเซียน

ชุดหนังสือเรียนรู้ประเทศ ”อาเซียน” หนึ่งในหนังสือดี ของโครงการส่งความรู้ สร้างความสุขปี 2

ชุดหนังสือ เราคืออาเซียน
ชุดหนังสือ เราคืออาเซียน

ชุดหนังสือ เราคืออาเซียน เป็นหนึ่งในชุดหนังสือดีที่เราเลือกมาแนะนำจากโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี 2 ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกันเพื่อส่งมอบความรู้ด้วยหนังสือ และสนับสนุนให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน โดยได้มอบชั้นหนังสือและหนังสือดีให้แต่ละโรงเรียนกว่า 1,000 เล่ม ใน 57 โรงเรียนทั่วประเทศ  และยังมีการจัดตั้งชมรมรักการอ่าน  ส่งเสริมให้น้องๆ เขียนบันทึกรักการอ่านในทุกโรงเรียนอีกด้วย

 

ซึ่งชุดหนังสือ เราคืออาเซียน ชุดนี้ เป็นหนังสืออ่านเสริมความรู้นอกห้องเรียน ที่ได้รวมความรู้สำคัญและน่าสนใจเรื่องประชาคมอาเซียนและ 10 ประเทศสมาชิกมาให้ความรู้และเปิดโลก 10 ประเทศนี้แก่เด็ก  โดยหนังสือในชุดนี้มี 11 เล่ม ประกอบด้วย ประชาคมอาเซียน 1 เล่ม และแยกแต่ละประเทศ 10 เล่ม

ชุดหนังสือ เราคืออาเซียน

* ชุดหนังสือเราคืออาเซียน *

ผู้เขียน : พัชรา โพธิ์กลาง สำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์

ชุดหนังสือเสริมความรู้ ภาพประกอบสี่สีน่ารักสดใส ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนแบบเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ ปูพื้นฐานการศึกษาให้เด็กได้เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน เพื่อรู้จักเรื่องราวหลากหลายของประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งข้อมูลพื้นฐานและเกร็ดความรู้มากมาย และเพื่อให้รู้ว่าอาเซียนคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อไปในอนาคต ภาพรวมอาเซียน มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กฎบัตร เช่น อาเซียนคืออะไร สัญลักษณ์อาเซียน เพลงอาเซียน บทบาทของอาเซียนในเวทีโลก ความร่วมมือของประเทศต่างๆ ในอาเซียน

ชุดหนังสือ เราคืออาเซียน

ส่วนเล่มรายประเทศ 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย พม่า เวียดนาม ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของประเทศนั้นๆ ได้แก่

– ข้อมูลพื้นฐาน คือ ธงชาติ ตราแผ่นดิน ดอกไม้ประจำชาติ
– ทำเลที่ตั้ง คือ พิกัด ภูมิอากาศ เทือกเขา แม่น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ
– การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ รูปแบบการปกครอง
– ทำมาค้าขาย คือ เศรษฐกิจการค้า สินค้านำเข้า ส่งออก ระบบเงินตรา
– วิถีชีวิต เช่น วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ภาษา อาหาร การแต่งกาย เทศกาลและประเพณีต่างๆ
– สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นของประเทศ
– บุคคลสำคัญในประเทศ

 

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและร่วมสนับสนุนโครงการฯ ได้ทาง FB Fanpage : thehappyread และ www.thehappyread.com ร่วมส่งต่อความรู้โดย  ส่งต่อความรู้มอบหนังสือให้เด็กๆกับโครงการ ส่งความรู้สร้างความสุข ปี 2

ชุดหนังสือ เราคืออาเซียน

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X AmarinBabyAndKids