ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูก ตามหลักทักษาปกรณ์ เป็นอย่างไร?

Alternative Textaccount_circle
event
ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

การ ตั้งชื่อลูก นอกจากชื่อจะต้องไพเราะ ความหมายจะต้องดีแล้ว ยังจะต้องมีความเป็นสิริมงคลให้กับลูกอีกด้วย เพื่อช่วยส่งเสริมชีวิตลูกในด้านต่าง ๆ

ตั้งชื่อลูก ตามหลักทักษาปกรณ์ เป็นอย่างไร?

ในบทความนี้ ทีมกองบรรณาธิการ ABK ตั้งใจนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการ ตั้งชื่อลูก ตามหลักทักษาปกรณ์ ซึ่งเป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ และคนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ

ตั้งชื่อลูก
ตั้งชื่อลูก

ตั้งชื่อลูก ตามหลักทักษาปกรณ์ เป็นอย่างไร?

คำว่าทักษา ในทางโหราศาสตร์มีใช้หลายตำรา ทักษาหมายถึงดาวอัฏฐเคราะห์ ทั้ง 8 ที่มีลำดับการจัดเรียงเฉพาะ คือ พระอาทิตย์ (1) พระจันทร์ (2) พระอังคาร (3) พระพุธ (4) พระเสาร์ (7) พระพฤหัสบดี (5) พระราหู (8) และพระศุกร์ (6) ในการใช้ทักษาจะแทนด้วยวันเกิดซึ่งจะมีเพิ่ม พระราหู (8) หรือวันพุธกลางคืนเข้ามาด้วย เพื่อการอธิบายขอแยกเป็น 2 ส่วน คือ ภูมิ และ ทักษา

ภูมิ หรือตำแหน่งจะมี 8 ภูมิ แต่ละภูมิหรือตำแหน่ง จะมีเรื่องราว ชื่อความหมายความเป็นมงคล อยู่ โดยจัดเรียงลำดับ ได้แก่

บริวาร

ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย สัตว์เลี้ยง การเกื้อหนุนจุนเจือไม่ขาด บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ น่าเชื่อถือ มีดีมีเด่นในคนหมู่มาก

อายุ

ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน ไม่เครียด กายเป็นสุข ใจเป็นสุข

เดช

ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวจริงจังหนักแน่น เข้มแข็ง

ศรี

ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน บ้าน เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา มีสิริมงคล

มูละ

ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆทอง ๆ

อุตสาหะ

ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม แรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม

มนตรี

ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบไฝ่รู้

กาลกิณี

โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ ห้ามใช้อักขระวรรคกาลกิณี ในชื่อ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมาย คําแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ

ตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์
ตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์

ตั้งชื่อลูก ตามหลักทักษาปกรณ์ เป็นอย่างไร?

ทักษา แทนด้วยดาวอัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง 8 ตามวันเกิด (การนับวันในทางโหราศาสตร์ซึ่งมีเพิ่ม พระราหู หรือพุธกลางคืน)

ดาวอัฏฐเคราะห์ หรือทักษามีการจัดเรียงลำดับแบบเฉพาะสลับตำแหน่งกันไม่ได้ คือ พระอาทิตย์ (1) พระจันทร์ (2) พระอังคาร (3) พระพุธ (4) พระเสาร์ (7) พระพฤหัสบดี (5) พระราหู (8) และพระศุกร์ (6) ตามลำดับ แตกต่างจากการจัดลำดับวันตามปรกติ ซึ่งเรียง วันอาทิตย์ – วันเสาร์ หรือ ราหู โดยแต่ละวันหรือดาวพระเคราะห์แต่ละดวง จะมีอักขระ และชื่อนามประจำตำแหน่ง ดังนี้

อาทิตย์ (1) ครุฑนาม อ และ สระต่าง ๆ
จันทร์ (2) พยัคนาม  ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
อังคาร (3) ราชสีนาม จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
พุธ (4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
เสาร์ (7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
พฤหัสบดี (5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
ราหู (8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
ศุกร์ (6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ

อักขระอาทิตย์ (1) อนุโลมให้ใช้ ไม้หันอากาศ และเครื่องหมายทัณฑฆาต (การันต์) ได้

โดยเริ่มแรกในการตั้งชื่อหรือวิเคราะห์ทำนายชื่อตามหลักทักษา ต้องทราบวันเกิดก่อน ซึ่งเป็นวันทางโหราศาสตร์ จันทรคติเท่านั้น จะแตกต่างตามหลักสากลหรือวันเกิดตามสูติบัตร กล่าวคือ

การนับรอบวันจันทรคติจะใช้แบบนั้นทั้งหมด จะมีวันพุธที่แยกย่อยคือ เกิดวันพุธ ช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น ถึง ดวงอาทิย์ตก ประมาณเวลา 06.00 – 17.59 น. จะเรียกว่าวันพุธกลางวัน หากเกิดช่วงเวลาหลังดวงอาทิย์ตกในวันพุธ ถึง ก่อนอาทิตย์ขึ้นวันรุ่งขึ้น(พฤหัสบดี) ประมาณเวลา 18.00 – 05.59น. จะเรียกว่าวันพุธกลางคืนหรือวันราหู

ตัวอย่าง เกิดวันอาทิตย์ก็ จะเริ่มนับจากเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ 06.00น. ของเช้าวันอาทิตย์ไปจนถึง เวลา เวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นของอีกวันหนึ่ง หรือ เวลาประมาณ 05.59 น.ของวันจันทร์ ยังคงนับเป็นวันอาทิตย์อยู่ เมื่อเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ เวลา 06.00น. ของเช้าวันจันทร์เมื่อใด ถือเป็นวันจันทร์

เช่น ตามสูติบัตร บอกว่าท่านเกิดอาทิตย์เวลา 04.13น. แต่เมื่อนับตามปฏิทินจันทรคติไทยจะถือว่าเป็นวันเสาร์อยู่ เพราะยังไม่เลยเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ 06.00น. ซึ่งเป็นช่วงย่างเข้าวันอาทิตย์จริงๆ ตามจันทรคติ , ตามสูติบัตร บอกว่าท่านเกิดพฤหัสบดีเวลา 05.13น. แต่เมือคิดตามหลักปฏิทินจันทรคติถือว่าเป็นวันพุธอยู่ เพราะยังไม่เลยเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ 06.00น. และเป็นวันพุธกลางคืน เพราะอยู่ช่วงเวลาหลังดวงอาทิย์ตกในวันพุธ ถึง ก่อนอาทิตย์ขึ้นวันรุ่งขึ้น(พฤหัสบดี) 18.00 – 05.59น.

การวางหรือหมุนทักษา

มีวิธีการคือ ตั้งภูมิตำแหน่งคงที่แล้วหมุนทักษา หรือ ให้ทักษาคงที่แล้วหมุนภูมิก็ได้ โดยให้ทักษาวันเกิด อยู่ที่ตำแหน่งบริวารเสมอ จะได้อักขระภูมิทักษาทั้งหมด โดยอัขระต่าง ๆจะหมุนตามตำแหน่ง ย้ายไปอยู่ภูมิต่าง ๆ เช่นเกิดวันอาทิตย์ ให้หมุนอาทิตย์มาอยู่ที่ภูมิบริวาร เป็นต้น

วันเกิด บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
อาทิตย์ อ และ สระต่าง ๆ ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม ย ,ร ,ล ,ว ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
จันทร์ ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม ย ,ร ,ล ,ว ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ อ และ สระต่าง ๆ
อังคาร จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม ย ,ร ,ล ,ว ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ อ และ สระต่าง ๆ ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
พุธกลางวัน ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม ย ,ร ,ล ,ว ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ อ และ สระต่าง ๆ ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
เสาร์ ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม ย ,ร ,ล ,ว ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ อ และ สระต่าง ๆ ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
พฤหัสบดี บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม ย ,ร ,ล ,ว ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ อ และ สระต่าง ๆ ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
พุธกลางคืน ย ,ร ,ล ,ว ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ อ และ สระต่าง ๆ ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
ศุกร์ ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ อ และ สระต่าง ๆ ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม ย ,ร ,ล ,ว

หลักการ ตั้งชื่อลูก ตามหลักทักษาปกรณ์ ที่ ทีมกองบรรณาธิการ ABK นำมาฝากนี้ คงทำให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจ และนำไปใช้ในการตั้งชื่อลูกกันได้นะคะ

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

คิดให้ดีก่อน ตั้งชื่อลูก เมื่อลูกโดนล้อเพราะชื่อฟรุ้งฟริ้ง!!

ตั้งชื่อลูกชายสมัยใหม่ ชื่อไม่ซ้ำใคร พร้อมความหมายดีๆ

150 ไอเดีย ตั้งชื่อเล่นลูกสาว 2 พยางค์ ภาษาไทย-เทศ

รวม250 ชื่อดอกไม้ แสนสวย หลายภาษาไว้ตั้งชื่อลูก!

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.myhora.com

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Amarin Baby & Kids

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up