โรคปอดบวม

โรคปอดบวม ภัยร้ายสำหรับลูกน้อยวัยต่ำกว่า 5 ขวบ

Alternative Textaccount_circle
event
โรคปอดบวม
โรคปอดบวม

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวัน “โรคปอดบวมโลก” เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคร้ายแรงชนิดนี้ซึ่งคร่าชีวิตเด็กน้อยอายุต่ำกว่า 5 ขวบปีละหลายแสนคน ปอดบวม ถือเป็นโรคที่ทำให้เด็กเล็กเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกด้วยอาการที่ร้ายแรงและความเฉียบพลันของ โรคปอดบวม ค่ะ

จากสถิติขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) พบว่าเฉพาะในปี พ.ศ. 2558 นี้ มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลกเสียชีวิตมากถึง 900,000 รายด้วยการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุของ โรคปอดบวม ซึ่งในจำนวนนี้ มี 3% เป็นเด็กทารกแรกเกิด

รศ.พิเศษ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โรคปอดบวมคร่าชีวิตคนทั่วโลกนับล้านคนต่อปี ทั้งที่การรับวัคซีนในช่วงแรกเกิดถึงหกเดือนนั้นสามารถช่วยป้องกันโรคนี้ได้

วัคซีนที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคปอดบวมในเด็กทารกและเด็กเล็กนั้นได้แก่ วัคซีนไอพีดี ซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส สาเหตุสำคัญของโรคปอดบวม แต่น่าเสียดายที่ในประเทศไทยนั้น วัคซีนนี้ยังไม่อยู่ในรายชื่อวัคซีนที่รัฐสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับฟรี

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญในการให้วัคซีนที่จำเป็นและครอบคลุมแก่เด็กทั้งในประเทศไทยเองและทั่วโลก นอกจากจะช่วยลดอัตราการตายของเด็กๆ ได้แล้วยังลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว สังคม รวมไปถึงภาครัฐ ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เพราะไม่ต้องทรมานจากอาการเจ็บป่วย ทั้งนี้ ปอดบวม ยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลของเด็กไทยอีกด้วย

“สุขภาพที่ดีของเด็กจำเป็นต่อการพัฒนาและสร้างประเทศในอนาคต ความร่วมมือร่วมใจและตั้งใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาป้องกันโรคให้เด็กไทยได้รับวัคซีนใหม่ๆ ตามสถานการณ์ของไทยและของโลกเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา” รศ.พิเศษ นพ.ทวี กล่าวเสริม

แม้โรคปอดบวมจะพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ แต่ผู้สูงอายุก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน ประชาชนทุกคนควรดูแลสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัว การสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ลดควันบุหรี่ ล้างมือและฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งช่วยลดปัญหาโรคปอดบวมลงได้มาก

 

ในปีนี้ทางสมาคมฯ มีโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันไอพีดีเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อโรคปอดบวม ในประเทศไทย และจะขยายผลโครงการต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้น หากเราตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหา ปอดบวม ในที่สุดเด็กไทยทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนไอพีดีทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขอย่างแน่นอนค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย http://www.pidst.net/

เรียบเรียงโดย: กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ภาพ: Shutterstock

อ่านต่อ บทความที่เกี่ยวข้อง คลิก

โรคปอดบวมในเด็ก รู้ทันอาการ ป้องกันลูกเสียชีวิตได้ !!

ลูกขี้ร้อน นอนเปิดพัดลม เสี่ยงปอดบวม หรือไม่?

อากาศแปรปรวนบ่อย…หมอแนะ! เด็กเล็กเสี่ยงปอดบวม ป้องกันได้ด้วย “นมแม่”

keyboard_arrow_up