เปลี่ยน นามสกุล ลูก ใช้ เอกสาร อะไร บ้าง

เปลี่ยน นามสกุล ลูก ใช้ เอกสาร อะไร บ้าง อัปเดตพร้อมไม่ยุ่งยาก

Alternative Textaccount_circle
event
เปลี่ยน นามสกุล ลูก ใช้ เอกสาร อะไร บ้าง
เปลี่ยน นามสกุล ลูก ใช้ เอกสาร อะไร บ้าง

เปลี่ยน นามสกุล ลูก ใช้ เอกสาร อะไร บ้าง มาหาคำตอบที่เมื่อคุณเห็นแล้วจะรู้ว่าไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด หากตัดสินใจดีแล้วมาลงมือกันเลยดีกว่า

เปลี่ยน นามสกุล ลูก ใช้ เอกสาร อะไร บ้าง อัปเดตพร้อมไม่ยุ่งยาก!!

นามสกุล  คือ ชื่อบอกตระกูล (หรือสกุล) เพื่อแสดงที่มาของบุคคลนั้น ๆ ว่ามาจากครอบครัวไหน ตระกูลใด นามสกุลจึงสำคัญด้วยประการฉะนี้ หากบุคคลใดต้องการมีนามสกุลดังที่ต้องการ หรือต้องการเปลี่ยนนามสกุลไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น เพื่อความสิริมงคล เข้ากันได้กับดวงชะตาชีวิต หรือแม้แต่การหย่าร้าง เปลี่ยนคนรักใหม่ เป็นต้น ก็ย่อมต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเอกสารทางราชการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้เปลี่ยนนามสกุลได้อย่างที่ต้องการ เมื่อกล่าวมาถึงจุดนี้แล้ว หลายคนคงเริ่มจะถอดใจกันเสียแล้ว การเปลี่ยนนามสกุลต้องใช้เอกสารมากมายหรือเปล่า ยุ่งยากแน่เลย วันนี้เรามาอัปเดตให้ฟังกัน หากรู้แล้วจะเข้าใจได้ว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

ทะเบียนชื่อสกุล

การขอจดทะเบียนชื่อสกุล

หลักเกณฑ์
1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
3. ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า ” ณ ” นำหน้าชื่อสกุล
7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินการ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)

วิธีเปลี่ยนชื่อ สกุล เมื่อลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะ
วิธีเปลี่ยนชื่อ สกุล เมื่อลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ขั้นตอนการติดต่อ

 • ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีบุคคลต่างด้าว  นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อประกอบหลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย
 • เมื่อนายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือสำคัญดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน

การขอร่วมใช้ชื่อสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล(แบบ ช.2)

ขั้นตอนการติดต่อ

 • เจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล ยื่นคำขอตามแบบ ช.5ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (ช.2)
 • นายทะเบียนนท้องที่ตรวจสอบคำขอหลักฐานการจดทะเบียนชื่อสกุล เมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณา อนุญาตและออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุลตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดให้แก่เจ้าของ ชื่อสกุลเพื่อมอบให้ผู้ที่จะขอร่วมใช้ชื่อสกุล

 ขั้นตอนที่ 2 (สำหรับผู้ขอร่วมชื่อสกุล)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล

 ขั้นตอนการติดต่อ

 • ผู้ขอร่วมใช้ชื่อสกุลยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพร้อมหนังสือ อนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
 • นายทะเบียนตรวจสอบคำขอและหลักฐานการอนุญาตเมื่อเห็นว่าถูกต้องจะพิจารณาอนุญาตและออกหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตให้แก่ผู้ขอและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • ผู้ขอนำหนังสือสำคัญไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารการเปลี่ยนนามสกุล
เอกสารการเปลี่ยนนามสกุล

เห็นไหมละว่า ขั้นตอนในการขอเปลี่ยนนามสกุล ขอมีนามสกุล หรือจดตั้งนามสกุลนั้นก็ไม่ได้มีเอกสารมากมาย หรือขั้นตอนระเบียบที่ยุ่งยากมากนัก เพียงทำความเข้าใจเล็กน้อยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีนามสกุลในแบบที่คุณต้องการได้แล้ว แต่หากเป็นการ เปลี่ยน นามสกุลลูก  ใช้ เอกสาร อะไร บ้าง นั้น เป็นเรื่องที่อาจต้องเพิ่มขั้นตอน หรือรายละเอียดเพิ่มเข้ามาอีกสักหน่อย เพราะความที่เป็นผู้เยาว์ ต้องดูองค์ประกอบประกอบการพิจารณาร่วมในการขอเปลี่ยนชื่อสกุลอีกด้วย แต่หากเด็กอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเปลี่ยนนามสกุลได้ด้วยตนเองเลย สามารถตัดสินใจเองได้ว่าต้องการจะใช้นามสกุลพ่อหรือแม่ ไม่จำเป็นต้องดูว่าอำนาจปกครองนั้นอยู่ที่ใคร

อ่านต่อ>> เปลี่ยน นามสกุล ลูก ใช้ เอกสาร อะไร บ้าง รู้ไว้ไม่ยุ่งยาก ได้เปลี่ยนดั่งใจนึก คลิกหน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up