เงินเยียวยา มาตรา 33

เงินเยียวยา มาตรา 33 เตรียมจ่ายคนตกงาน ถูกเลิกจ้าง 15,000 บาท

account_circle
event
เงินเยียวยา มาตรา 33
เงินเยียวยา มาตรา 33

แม่ ๆ รู้ยัง! สำนักงานประกันสังคมจะจ่าย เงินเยียวยา มาตรา 33 จำนวน 15,000 บาท งวดวันที่ 31 ส.ค.63 นี้แล้วนะ

เงินเยียวยา มาตรา 33 15,000 บาท รอรับได้เลย

คุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่แน่ใจว่า ประกันสังคมมาตรา 33 คืออะไร ใช่ตัวที่เรามีอยู่หรือไม่ ขออธิบาย ดังนี้

ประกันสังคมมาตรา 33 คือ ประกันสังคมภาคบังคับที่ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทและพนักงานจ่ายประกันสังคมร่วมกัน โดยลูกจ้างหรือพนักงานเอกชนจะจ่ายสมทบที่ 5% ของเงินเดือน สูงสุดที่ 750 บาท ถ้าคุณพ่อคุณแม่จ่ายสมทบตามนี้ และเข้าเงื่อนไขของการจ่ายเงินเยียวยา 15,000 บาท ก็เตรียมตัวรอรับเงินได้เลยค่ะ

ความแตกต่างของประกันสังคมมาตรา 33, มาตรา 39 และมาตรา 40

  • ประกันสังคม มาตรา 33 มีไว้สำหรับพนักงานเอกชนทั่วไป คุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย ตาย ว่างงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ และชราภาพ ส่วนฐานเงินที่ไว้คำนวณ คือเงินเดือนจริงที่ได้รับหรือ 15,000 โดยดูว่าจำนวนใดน้อยกว่า หากมีเงินเดือน 10,000 บาท จะถูกนำส่งประกันสังคม 500 บาท แต่ถ้าเงินเดือน 15,000 ขึ้นไปจะถูกนำส่งประกันสังคม 750 บาท
  • ประกันสังคม มาตรา 39 สำหรับผู้ที่เคยเป็นพนักงานเอกชนแล้วลาออก ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลาออกจากงาน ให้ความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้ เจ็บป่วย ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ การส่งเงินสมทบ เงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)
  • ตัวสุดท้าย ประกันสังคม มาตรา 40 ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระทุกอาชีพ ให้ความคุ้มครอง 3-4-5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือกในการสมทบ ต้องมีอายุ15 ปีเป็นต้นไป แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทำงานแบบไม่มีนายจ้าง โดยมีทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 3 ทางเลือก ดังนี้

1.จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย 2.จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ 3.จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

ข่าวดีสำหรับคนตกงาน หรือถูกเลิกจ้าง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกงานหรือถูกเลิกจ้าง ด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ไม่ได้เงินทดแทน เนื่องจากส่งเงินไม่ครบ 6 เดือนตามเงื่อนไข ขณะนี้มีความคืบหน้าล่าสุดถึงเงินงวดแรกที่จะได้รับแล้ว

มีรายงานว่า สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ครั้งแรกใน งวดวันที่ 31 ส.ค.63 โดยโอนรวดเดียวจำนวน 15,000 บาท

เงื่อนไขแบบไหน อดเงิน 15,000 บาท

เงินเยียวยา 15,000 บาท ตามมาตรา 33 นี้ มีเงื่อนไขอยู่บางข้อ หากคุณพ่อคุณแม่ติดเงื่อนไข แม้ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทางประกันสังคมก็จะไม่จ่ายเยียวยาให้ในกรณีตกงานหรือถูกเลิกจ้าง

เงื่อนไขนั้นคือ ผู้ประกันตนต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

ถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหน ได้ยื่นเรื่องไปเรียบร้อยแล้วและผ่านเกณฑ์ ทางประกันสังคมก็จะโอนเงินให้เลยในสิ้นเดือนนี้

เครดิต : amarintv และ bangkokbiznews

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

วิธี เช็คสิทธิ์ประกันสังคม ง่ายๆ แต่ละมาตรา 33 39 40 ต่างกันอย่างไร?

ตรวจรักษาโควิด ด้วยสิทธิบัตรทองและประกันสังคม

แม่หมดห่วง 5 โรคหน้าฝน ใช้สิทธิประกันสังคม ป่วยรักษาฟรี

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up