ของขวัญปีใหม่

รัฐบาลแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท

event
ของขวัญปีใหม่
ของขวัญปีใหม่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงิน 1.27 หมื่นล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 5.4 ล้านคน โดยให้รับเงินคนละ 1,500 – 3,000 บาท เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นี้ โดยการโอนเข้าบัญชี เป็นการให้ ของขวัญปีใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อ่านรายละเอียด รัฐบาลแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อย ด้านล่าง

โครงการนี้ครอบคลุมไปถึงผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเอาไว้กับภาครัฐเมื่อเดือนกรกฎคม – สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นกลุ่มคนที่อยู่นอกภาคการเกษตร ผู้ว่างงาน และผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี ระหว่างนี้ให้ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ให้ดำเนินการสำรองจ่ายไปก่อน แล้วรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ในอัตราเงินฝากประจำ 6 เดือน บวก 1%

รัฐบาลแจกเงินให้ผู้มีรายได้น้อย เริ่ม 1 ธันวาคมนี้

การจ่ายเงินนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1.ผู้ไม่มีรายได้ และผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินจากรัฐบาล 3,000 บาทต่อคน

2.ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 – 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินจากรัฐบาล 1,500 บาทต่อคน

โดยธนาคารที่รับผิดชอบทั้ง 3 แห่งจะจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559

ของขวัญปีใหม่คุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อย

1.ต้องมีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี

2.ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559

3.ได้รับการตรวจสอบสถานะบุคคล และความถูกต้องของข้อมูลจากกรมสรรพากร และกรมการปกครอง

ธนาคารที่รับผิดชอบจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร ให้ผู้มีสิทธิ์ไปแสดงตัว และเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารที่ได้ไปลงทะเบียนตามโครงการ และสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีได้หลังจากเปิดบัญชีใน 7 วัน

อ่านต่อ “มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และขึ้นค่าจ้าง” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up