ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ประกันสุขภาพเด็ก ที่ไหนดี? ปี 2563

Alternative Textaccount_circle
event
ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

วัยเด็ก เป็นวัยที่ร่างกายยังสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างไม่เต็มที่ ทำให้มีความเสี่ยงในการเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ อย่างโรคฮิต เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม มือเท้าปาก ท้องเสีย หลอดลมอักเสบ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างสูง แม่น้องเล็กจึงมีทางเลือก ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก  ประกันสุขภาพเด็ก มาฝากค่ะ

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ที่ไหนดี?

ไทยประกันชีวิต

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

ก้าวแรก ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ได้ตั้งแต่แรกเกิดถึง 90 วัน รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุก 3 ปีกรมธรรม์ ครบกำหนดสัญญารับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ชำระเบี้ยฯ 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี

ทรัพย์ทวี 400 เพื่อลูกรัก มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล มีเงินคืนทุกรอบ 4 ปี กรมธรรม์ ครั้งละ 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ครบสัญญารับเงินคืนสูงถึง 290% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เพื่อลูกสุดรัก ดูแลลูกตั้งแต่เล็กจนโต นอนร.พ.รับเงินชดเชยสูงสุดวันละ 2,000 บาท นอนร.พ. จาก 5 โรคยอดฮิตในเด็กรับเงินสูงสุดวันละ 4,000 บาท ครบสัญญารับเงินคืน 325% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ข้อมูลเพิ่มเติม : ไทยประกันชีวิต

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

  • นอนโรงพยาบาลเบิกค่ารักษาได้สูงสุด 25,000 บาทต่อครั้ง สูงสุด 50,000 บาทต่อปี
  • เบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกได้ 1,000 บาทต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
  • เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรเอฟดับบลิวดี แคร์การ์ด ในโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายกว่า 380 แห่งทั่วประเทศ
  • รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 25% เมื่อสมาชิกในครอบครัวซื้อความคุ้มครองพร้อมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

ประกันสุขภาพลูกน้อย ข้อมูลเพิ่มเติม: เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

  • สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 10 ปี ดูแลค่ารักษาเมื่อต้องพักรักษาตัวใน รพ. สูงถึง 2 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.
  • สามารถใช้บริการดูแลยามพักฟื้น (Nursing Care) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่และความคุ้มครองจะเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ข้อมูลเพิ่มเติม : อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

สินมั่นคงประกันภัย

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

ประกันสุขภาพเด็ก (Super Kids) แผนประกันสุขภาพสำหรับเด็กอายุ 1-14 ปี สามารถเบิก OPD/IPD เฉพาะโรคเด็กสุดฮิต คือ ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, ตาแดง, มือเท้าปาก พร้อมทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี เบี้ยประกันภัยเพียง 4,300 บาทต่อปี

ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง 15 วัน (Waiting Period)  นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

ประกันสุขภาพลูกน้อย ข้อมูลเพิ่มเติม: สินมั่นคงประกันภัย

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

ประกันสุขภาพเด็กดี 2,500 และประกันสุขภาพเด็กดี 3,500 คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก

รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ข้อมูลเพิ่มเติม: กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

วิริยะประกันภัย

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง คุ้มครองผู้ป่วยในและสามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก อายุระหว่าง 15 วัน ถึง 15 ปี ต้องสมัครพร้อมบิดาหรือมารดาอย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม

ประกันสุขภาพลูกน้อย ข้อมูลเพิ่มเติม: วิริยะประกันภัย

กรุงเทพประกันชีวิต

ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 65 ปี (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี)
  • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน (ตามสัญญาประกันชีวิตหลัก) คุ้มครองสูงสุดปีละ 1,000,000 บาท – 5,000,000 บาท (ตามแผนที่เลือก)
  • ระยะเวลาเอาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี ทั้งนี้สามารถซื้อความคุ้มครองได้เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต ที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่สูงสุดถึง 79 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม: กรุงเทพประกันชีวิต

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่าน “ซื้อประกันสุขภาพให้ลูกแบบไหนดี?” (ต่อ) คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up