บัตรทอง 2563

บัตรทอง 2563 พ่อแม่มีสิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง อัปเดตได้ที่นี่

บัตรทอง 2563
บัตรทอง 2563

สิทธิบัตรทอง 2563 อัปเดตสิทธิประโยชน์ใหม่ ๆ มีอะไรบ้าง พร้อมเช็คสิทธิของตัวเองได้ที่นี่

บัตรทอง 2563 พ่อแม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรเพิ่มเติมบ้าง

บัตรทอง สิทธิประโยชน์ 2563

สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นบัตรประกันสุขภาพที่ออกโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อให้คนไทยได้มีสิทธิสุขภาพขั้นพื้นฐาน ช่วยให้เราเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือจ่ายน้อยกว่า ทั้งยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทองอย่างต่อเนื่อง คุณพ่อคุณแม่มาอัปเดตกันดีกว่าว่าสิทธิบัตรทอง ประจำปี 2563 มีอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนในครอบครัวบ้าง

สิทธิประโยชน์บัตรทอง อัปเดตปี 2563

เด็กได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรทองอย่างไร

 • ยาริทูซิแมบ เพิ่มสิทธิประโยชน์ยาริทูซิแมบ (Rituximab) ยาจำเป็นที่มีราคาแพง ในบัญชียา จ (2) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด NHL (Non-Hodgkin lymphoma) ในเด็ก ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในไทย
 • วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วง เพิ่มสิทธิประโยชน์วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรตา (Rotavirus Vaccine) ในทารกอายุ 2-6 เดือน ซึ่งโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กที่เข้านอนโรงพยาบาลด้วยโรคอุจจาระร่วงมีสาเหตุมาจากไวรัสโรตา โดยจะให้สิทธิดังกล่าวแก่เด็กไทยทุกคนในทุกปี
 • เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก เพิ่มรายการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ฟัน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ 100 บาท/ครั้ง กำหนดเป้าหมาย 2,005,740 คน งบประมาณจำนวน 200.57 ล้านบาท
 • เคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก เพิ่มรายการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี เพื่อป้องกันฟันแท้ผุ ในอัตรา 250 บาท/ซี่ ไม่เกิน 4 ซี่/ราย/ปี เป้าหมายบริการ 1,046,110 คน งบประมาณจำนวน 261.52 ล้านบาท

คุณแม่หรือกลุ่มผู้หญิงทั่วไป ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรทองอย่างไร

 1. เพิ่มสิทธิคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ เทสต์ (HPV DNA test) ซึ่งเป็นวิธีใหม่ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การรักษาได้เร็วก่อนลุกลาม ช่วยให้อุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลงเมื่อเทียบกับวิธีคัดกรองในปัจจุบัน ทั้งยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน
 2. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเดิมเหมารวมอยู่ในงบบริการฝากครรภ์ มาเป็นจ่ายชดเชยตามรายการบริการ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพในช่องปาก ขัดและทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูน อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการอยู่ที่ 500 บาท/ราย กำหนดเป้าหมาย 221,760 คน งบประมาณจำนวน 110.88 ล้านบาท

ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรทองอย่างไร

 • เพิ่มสิทธิประโยชน์ ยาออกทรีโอไทด์ แอซีเทต เป็นยาจำเป็นที่มีราคาแพง ในบัญชียา จ (2) สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคอะโครเมกาลี (Acromegaly) ที่ได้รับการผ่าตัดเนื้องอกหรือฉายแสงแล้ว แต่ระดับฮอร์โมน GH และ IGF ยังสูงอยู่ ทั้งนี้ โรคอะโครเมกาลีเป็นหนึ่งในโรคหายากที่มีความรุนแรงสูง มีอัตราเสียชีวิตสูง 2-4 เท่าของคนปกติ มีสาเหตุมาจากเนื้องอกของต่อมใต้สมอง ส่งผลให้ร่างกายผู้ป่วยสร้างโกรว์ธฮอร์โมน (Growth Hormone) มากกว่าคนปกติทั่วไป ซึ่งที่ผ่านมาผู้ป่วยยังประสบปัญหาเข้าไม่ถึงยานี้
 • ขยายระบบดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิและทุกกลุ่มวัย จากเดิมที่ดูแลเพียงผู้สุงอายุติดบ้านติดเตียงในสิทธิบัตรทองเท่านั้น ก็ขยายออกเป็นทุกสิทธิสุขภาพ ทั้งข้าราชการและประกันสังคม และทุกกลุ่มวัย
 • จัดระบบการรักษาโรคหายาก (Rare Disease) ในระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง การตรวจยืนยัน การรักษาพยาบาล และการติดตามผลการรักษา รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อส่งกลับ ที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคหายากยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงยาที่ไม่มีขายในประเทศไทย ทั้งโรคเหล่านี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นหากมีระบบที่รองรับเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหายากเหล่านี้ ก็เหมือนกับทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวเหมือนมีชีวิตใหม่
 • การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อก่อนมีการสัมผัสเชื้อ หรือ ยาเพร็พ (Pre-Exposure Prophylaxis: PrEP) สำหรับกลุ่มเสี่ยงในทุกสิทธิ จำนวน 2,000 ราย เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2563 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีลงได้ ดำเนินการนำร่องในสถานพยาบาล 51แห่ง ใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ

กลุ่มผู้ต้องขังได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรทองอย่างไร

เพิ่มสิทธิตรวจคัดกรองวัณโรคกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาทันท่วงที ลดการแพร่เชื้อเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ สนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับชาติร่วมยุติปัญหาวัณโรค

สมัครบัตรทอง 63 อย่างไร

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำบัตรทอง สามารถทำบัตรทองได้ด้วยตัวเอง โดยใช้เอกสารเพียงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้าน หากต้องการทำบัตรทองให้ลูก ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ทั้งนี้ หากที่พักไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน จำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม ทั้งสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย และหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนว่าได้ไปพักอยู่จริง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิทำบัตรทอง

 • สัญชาติไทย
 • ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน
 • ไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้

กรุงเทพฯ วิธีทำบัตรทอง

สำนักงานเขต 19 แห่ง ให้บริการเวลา 08.00- 16.00 น. (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) จุดรับลงทะเบียนบัตรทองที่สำนักงานเขต สามารถสอบถามเขตที่เปิดให้บริการ โทร.1330 (เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 • คลองสามวา
 • คลองเตย
 • ธนบุรี
 • บางกะปิ
 • บางขุนเทียน
 • บางพลัด
 • บางแค
 • ประเวศ
 • พระโขนง
 • มีนบุรี
 • ราชเทวี
 • ราษฎร์บูรณะ
 • ลาดกระบัง
 • ลาดพร้าว
 • สายไหม
 • หนองจอก
 • หนองแขม
 • หลักสี่
 • ห้วยขวาง

สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

ธ.ก.ส. 3 สาขา ได้แก่

 • สาขาย่อยหมอชิต 2 ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.
 • สาขาย่อยตลาดยิ่งเจริญ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.30 น.
 • สาขาย่อยวัดไทร วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.

ธนาคารออมสิน สาขาราชดำเนิน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.

ต่างจังหวัด วิธีทำบัตรทอง

 • สมัครบัตรทองได้ที่โรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ในพื้นที่
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • สถานีอนามัย
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสำนักงานบัตรทอง ในจังหวัดหลักตามภูมิภาคต่าง ๆ

สมัครบัตรทอง ออนไลน์ได้ไหม

ยังไม่สามารถทำบัตรทองผ่านทางออนไลน์ได้ จำเป็นต้องเดินทางไปสมัครบัตรทองด้วยตัวเอง

ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้

 • 1 : ไปติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขต กทม. (19 เขต)/ สปสช. เขตพื้นที่ 1-13/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ โรงพยาบาลของรัฐ
 • 2 : โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเครื่องหมาย #
 • 3 : ทาง Application “สปสช.” สามารถดาวน์โหลดฟรี ได้ทั้งระบบ Andriod และ iOS (หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อย สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่น ตรวจสอบสิทธิตนเอง และตรวจสอบสิทธิคนในครอบครัวได้ทันที)
 • 4 : ผ่าน LINE Official Account สปสช. – แอดเป็นเพื่อนง่าย ๆ พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือ สแกน QR Code (หมายเหตุ : ใช้งานง่ายๆ เพียงเลือกฟังก์ชั่น “ตรวจสอบสิทธิ์” และกรอกข้อมูล ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้ว)
 • 5 : ผ่านทางเว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th (หรือเข้าเมนูประชาชน เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์บัตรทอง 63 คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามเพิ่มเติม ด้วยการโทรสายด่วน สปสช. 1330 ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิงข้อมูล : bangkruaihospital.go.th, gcc.go และ mgronline.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อบทความดี ๆ คลิก

ออมเงินให้ลูก สลากออมทรัพย์ธนาคารไหน ผลตอบแทนดี ลุ้นโชคเยอะ

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี 64 ใกล้เปิดรับลงทะเบียนแล้ว อายุ 60 ปีขึ้นไปเตรียมตัวเลย

13 การ์ตูนดิสนีย์ เหมาะกับครอบครัว ดูได้ทั้งเด็กชาย/หญิง

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up