เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เฮได้! พ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ลูกมีสิทธิได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

นอกจากนี้ จากการรับลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ พบว่ามี 3,770 คน ที่ยากจนแต่อยู่ในระบบประกันสังคม จึงถูกระงับการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไว้ก่อน เนื่องจาก….

อ่านต่อ >> พ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
ลูกมีสิทธิได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up