ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ

ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ ให้ลูกอ่านจากจอแทน จะดีไหม?

ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ
ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ

คุณแม่หลายบ้านเป็นกังวลกับการที่ เด็กยุคใหม่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี อุปกรณ์ไอที อย่างคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มือถือ ทำให้ ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่ชอบอ่านจากจอมากกว่า ถ้าให้ลูกอ่านจากจอแทน จะดีไหม?

ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ ให้ลูกอ่านจากจอแทน จะดีไหม?

Q. ลูกเป็นเด็กยุคชอบคอมพิวเตอร์มากกว่าหนังสือค่ะ ดูแนวโน้มเขาคงจะอ่านจากคอมพิวเตอร์มากกว่าหนังสือ สามีดูเป็นห่วงมาก คุณแม่มีข้อสงสัย 2 ข้อค่ะ

  • เรื่องเด็กอ่านหนังสือน้อยลง ไม่น่าจะเป็นเฉพาะเด็กไทยใช่ไหมคะ เพราะเด็กยุคนี้ไม่ว่าประเทศไหนก็อยู่กับอุปกรณ์ไอทีอยู่กับโลกดิจิตอลเป็นส่วนใหญ่ เด็กไทยจะน่าเป็นห่วงมากกว่าเด็กชาติอื่นอย่างไรคะ
  • ถ้า ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ แต่อ่านจากคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ยังถือเป็นการอ่านหรือไม่ และอ่านแบบนี้ได้ประโยชน์แทนการอ่านหนังสือได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะทำอย่างไรให้ลูกกลับมาอ่านหนังสือได้คะ
ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ
เด็กทั่วโลกอ่านหนังสือน้อยลง

เรื่องเด็กอ่านหนังสือน้อยลงทั่วโลกเป็นความจริง แต่เด็กไทยยังคงมีข้อเสียเปรียบเชิงระบบอย่างน้อย 2 ข้อ

ข้อแรก เด็กไทยอ่านเสร็จก็คิดต่อไม่ได้ คิดต่อไม่ได้ในที่นี้หมายถึง คิดเชิงวิพากษ์หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ ภาษาอังกฤษว่า criticized thinking

อ่าน 15 นาทีทุกวัน

การคิดเชิงวิพากษ์ หมายถึงความสามารถที่จะไม่เชื่อสิ่งที่อ่านในทันทีทันใด รู้จักตั้งข้อสงสัยและตั้งคำถาม รู้จักถาม มีความใฝ่รู้มากพอที่จะลุกขึ้นจากเก้าอี้หรือที่นอนเพื่อไปค้นหาหนังสือเล่มอื่นที่บอกเล่าเรื่องราวอย่างเดียวกันเพื่อทวนสอบข้อมูล มีความใฝ่รู้มากพอที่จะลุกขึ้นจากเก้าอี้หรือที่นอนไปค้นคว้าตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อตอบข้อสงสัยหรือคลายข้อข้องใจที่เกิดขึ้น

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

อ่านต่อ “ปัญหาขั้นแรกคือ เด็กไทย ไม่สงสัย!” หน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up