ค่าไฟฟ้า

มาตรการลด ค่าไฟฟ้า-ใช้ฟรีทันที 3 เดือน เช็กเลยใครมีสิทธิ์บ้าง

account_circle
event
ค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายประจำบ้านที่ทุกครอบครัวต้องแบกรับ โดยเฉพาะในฤดูร้อนที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น และเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กๆ ทำให้อัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ค่าไฟแพงกันถ้วนหน้า ผนวกกับวิกฤต “โควิด-19” ที่กระทบต่อรายได้ของคนหลายอาชีพ รัฐบาลจึงออกมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้วยการ “ลดค่าไฟและใช้ฟรี”ทั่วประเทศ นาน 3 เดือน ใครจะได้รับสิทธิ์บ้าง มาเช็กกันเลยค่ะ

 รัฐออกมาตรการบรรเทา ค่าไฟฟ้า แพง ช่วยคนไทยจากพิษโควิด

 

ค่าไฟฟ้า

การประชุมคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563) ทางกระทรวงพลังงานได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม เนื่องจากกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วน ประชาชนจำนวนมากกลับอยู่บ้านเกิด และหลายหน่วยงานต้องให้พนักงานการทำงานที่บ้าน (Work From Home) การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือจึงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบถึงแนวงทางดังกล่าว โดยให้กระทรวงพลังงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และกฎหมายต่างๆให้ถูกต้อง พร้อมทั้งพิจารณาแหล่งเงินสมทบให้รอบคอบ

มาตรการที่ผ่านการเห็นชอบเพิ่มเติมมี 2 ลักษณะ ได้แก่ “ใช้ไฟฟรี“ สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน และ “ลดค่าไฟฟ้า” สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ในอัตรา 30 % และ 50 % เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563

รายละเอียดมาตรการลด ค่าไฟฟ้า เดือนมีค – พ.ค.

แนวทางการช่วยบรรเทาค่าใช้ไฟฟ้านี้เป็นการเพิ่มเติมมาจากมาตรการครั้งแรกที่พิจารณาเพียงขนาดมิเตอร์ไฟ โดยให้มารวมกับจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า ด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมคนไทยทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดที่แม่ๆต้องทราบ ดังต่อไปนี้

1.มาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี แยกเป็น 2 ส่วน คือ

บ้านใช้มิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์  และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ได้รับสิทธิ์ ใช้ไฟฟ้าฟรี ตลอด 3 เดือน

2.มาตรการลด ค่าไฟฟ้า

กรณีที่ 1 บ้านที่ใช้จำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคม –พฤษภาคม น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์  ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามจริง

กรณีที่ 2 บ้านที่ใช้จำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคม –พฤษภาคม มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่ถึง 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

 

ค่าไฟฟ้า

กรณีที่ 3 บ้านที่ใช้จำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคม –พฤษภาคมมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ แต่ไม่ถึง 3,000 หน่วย ให้นำยอดเดือนกุมภาพันธ์มาบวกกับ 50 % ของยอดเดือนนั้นๆ

  เช่น เดือนกุมภาพันธ์ใช้ไฟ 1500 หน่วย เดือนมีนาคมใช้ไฟ 2500 หน่วย ( 50% ของ 2500) + 1500 = 2750 หน่วย ซึ่งจะนำมาคำนวนเป็นค่าไฟตามจริง         

กรณีที่ 4 บ้านที่ใช้จำนวนหน่วยใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคม –พฤษภาคมมากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ และมากกว่า 3,000 หน่วย ให้นำยอดเดือนกุมภาพันธ์มาบวกกับ 70 % ของยอดเดือนนั้นๆ

   เช่น เดือนกุมภาพันธ์ใช้ไฟ 3500 หน่วย เดือนมีนาคมใช้ไฟ 5000 หน่วย ( 70% ของ 5000) + 3500 = 7000 หน่วย ซึ่งจะนำมาคำนวนเป็นค่าไฟตามจริง

ยการลดหย่อนดังกล่าวจะมีการคืนค่าใช้จ่ายให้ในรอบบิลถัดไป จากมาตรการดังกล่าวกระทรวงพลังงานประเมินว่าจะสามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้จำนวน 22 ล้านราย โดยคิดเป็นวงเงินประมาณ 23,668 ล้านบาท

 

อ่าน วิธีลดค่าไฟฟ้าหน้าร้อนที่ใครก็ทำได้ หน้า 2

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up