เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2562

เช็คด่วนเลยแม่! เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2562 ไม่เข้า ต้องติดต่อที่ไหน?

เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2562
เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2562

จากประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งว่า เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2562 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิฯ ได้ ทำให้แม่ ๆ เกิดคำถามว่า เงินอุดหนุนบุตร 2562 เข้าวันไหน? หาคำตอบได้ที่นี่ค่ะ

เช็คด่วนเลยแม่! เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2562 ไม่เข้า ต้องติดต่อที่ไหน?

ตามที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากจำนวนผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเกินกว่าเป้าหมาย ประกอบกับจะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นั้น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งให้ทราบว่า เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2562 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนฯ ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบอุดหนุน) เพิ่มเติม และกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนฯ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวของและกลุ่มเป้าหมายทราบด้วย

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 

นอกจากนี้ทางเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า เงินอุดหนุนเด็กเป็นเงินคนละส่วนกับเงินที่ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ  เงินจะโอนมาให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยเป็นการคาดคะเนจากการเกิดของเด็ก แต่เนื่องด้วยมีการขยายกลุ่มเป้าหมาย เป็นฐาน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี และ มีคนมาลงทะเบียนเกินเป้าหมายที่คาดคะเนไว้ทำให้ไม่เพียงพอต่อการจ่าย ทางโครงการฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกคุณแม่ทุกท่านด้วยค่ะ

จากประกาศนี้ จะเห็นได้ว่าในเดือนกันยายน 2562 นี้ ครอบครัวที่มีสิทธิ์ในการได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จะยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนนี้ และยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนว่าจะได้รับเงินอุดหนุนฯ อีกครั้งเมื่อไหร่ สำหรับคุณแม่ที่ต้องการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่า เงินอุดหนุนบุตร 2562 เข้าวันไหน เมื่อไหร่? เรามีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัดมาฝากค่ะ

 

อ่านต่อ เช็คด่วนเลยแม่! เงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน 2562 ไม่เข้า ต้องติดต่อที่ไหน? เบอร์ติดต่อพมจ. แต่ละจังหวัด

บทความที่แนะนำ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด กับ เงินสงเคราะห์บุตร ต่างกันอย่างไร?

เฮได้! พ่อแม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ลูกมีสิทธิได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

แม่เตรียมเฮ! ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เงินอุดหนุนบุตรเพิ่ม 300!

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

Summary
Review Date
Reviewed Item
เงินอุดหนุนบุตร 2562
Author Rating
51star1star1star1star1star

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up