บสย.ได้ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

“นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.ได้ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน และเตรียมพร้อมเป็นกำลังของชาติในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับงานปีนี้จะได้พบกิจกรรมมากมาย ขบวนพาเหรด ของเหล่าเยาวชน ที่แต่งกายในธีมส์อาเซียน และร่วมร้องเพลง The ASEAN Way  สวัสดีอาเซียน หน้าที่เด็ก และค่านิยม 12 ประการ    เล่นเกมส์ ตอบคำถาม ชิงรางวัล พบกันวันเสาร์ที่ 9 ม.ค.58  ตั้งแต่เวลา 8.30 -14.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถ.วิภาวดีรังสิต ถ่ายทอดสดตลอดงาน”

จากเว็บไซต์ nationtv.tv

keyboard_arrow_up