Checklist ! 5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อของใช้ลูกน้อย

ของใช้เด็กทารก ของใช้เด็กต่างๆ ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณแม่มือใหม่หลายๆ คน ถามทีมแม่ABK เข้ามากันบ่อยมากว่าการซื้อของใช้ลูกน้อย ควรต้องให้ความสำคัญกับเรื่องใดบ้าง เพราะกลัวในเรื่องการแพ้ต่างๆ โดยเฉพาะผิวของลูก ซึ่งเพื่อให้คุณแม่ได้ซื้อเตรียมของใช้เด็กกันอย่างสบายใจ วันนี้ทีมแม่ABK มีข้อควรรู้ก่อนซื้อของใช้เด็กอ่อนมาแนะนำให้ค่ะ

keyboard_arrow_up