ระวัง! 3 อันตรายจากแสงสีฟ้า ทำร้ายตาลูกไม่รู้ตัว

อันตรายจากแสงสีฟ้า พ่อแม่ระวังให้ดี! ลูกต้องเรียนออนไลน์ new normal ชีวิตวิถีใหม่ อยู่กับหน้าจอตลอด เสี่ยงส่งผลร้ายต่อสายตา ควรเตรียมรับมือ

keyboard_arrow_up