Domperidone ยาเพิ่มน้ำนม ปลอดภัยจริงหรือ?

การทานยาเพิ่มน้ำนม Domperidone ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะทำให้มีน้ำนมเพิ่มขึ้น แต่ยาบางชนิด อาจส่งผลกระทบถึงลูกที่ทานนม แล้วยา Domperidone ปลอดภัยจริงหรือ

keyboard_arrow_up