bocavirus คือ เชื้อโรคทางเดินหายใจอาการแบบไหนเช็ก!

bocavirus คือ เชื้อก่อโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่เพิ่งค้นพบว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น ปอดบวมและโรคร้ายแรงอื่น ๆ

keyboard_arrow_up