เมื่อป่วยไทรอยด์เป็นพิษ…ตอนท้อง

ไทรอยด์เป็นพิษ โรคที่เกิดจาก ระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูงผิดปกติ ทําให้การทํางานของระบบเผาผลาญในร่างกายเสียสมดุลส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น มือสั่น ใจสั่น

keyboard_arrow_up