ลูกมีพยาธิ แน่! หากพ่อแม่ปล่อยปละละเลย

ไม่อยากให้ ลูกมีพยาธิ พ่อแม่ต้องรู้จักและป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยซนทุกคน!

keyboard_arrow_up