เปิดหลักสูตร โรงเรียนอนุบาลแสงโสม รร. 3 ภาษา พัฒนานักเรียนทั้ง IQ และ EQ ที่ดี พร้อมศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา อย่างมีความสุข

โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา ที่พัฒนาให้นักเรียนมีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี พร้อมในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาได้อย่างมีความสุข School Visit วันนี้เรามีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลแสงโสม โรงเรียนอนุบาลเก่าแก่ย่านประชาชื่น ที่เปิดสอนมานานกว่า 40 ปี คุณภาพที่ดีของโรงเรียนทำให้เกิดการบอกต่อ แบบปากต่อปาก จนปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลแสงโสมมีนักเรียนกว่า 800 คนแล้ว โรงเรียนอนุบาลแสงโสม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2527 โดยอ.แสงโสม ริ้วตระกูล โดยมีจุดมุ่งหมายตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ” ลูกน้อยแจ่มใส ได้วิชา ” เน้นให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันอนุบาลแสงโสมสาขาประชาชื่น เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล1-3 แบบ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ จีน และยังมีแผนกอนุบาลและประถมศึกษาที่สาขาสัมมากรอีกด้วย โรงเรียนอนุบาลแสงโสม เรียนและเล่น พัฒนาไปพร้อมกัน หลักสูตรของโรงเรียนใช้ระบบศูนย์การเรียนและใช้การบูรณาการมีการเรียนรู้โดยผ่านการลงมือทำ ปูพื้นฐานแน่น เปิดสอน 3 โปรแกรม คือ […]

keyboard_arrow_up