Anglo Singapore International School โรงเรียนนานาชาติ หลักสูตรสิงคโปร์และสหราชอาณาจักร ตอบโจทย์ทุกการเรียนรู้

Anglo Singapore International School โรงเรียนที่ตั้งใจฟูมฟักและสร้างแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ หลักสูตรที่ผสมผสานผลลัพธ์ทางวิชาการที่เข้มข้นและสนับสนุนผู้เรียนอย่างเหมาะสม เพื่อแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และเติบโตเป็นผู้นำของสังคม School visit ครั้งนี้เรามาเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุดยอด หนึ่งในทำเลที่ยอดเยี่ยมที่เหล่าผู้ปกครองต่างมองหาให้ลูกกันค่ะ โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ที่ตั้งอยู่ท้ายซอยสุขุมวิท 31 ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาขาแรก ตลอดระยะเวลาการเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปีที่ผ่านมานั้น ทำให้ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สุขุมวิท 64 และ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ จังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจากนักเรียนเพียง 4 คน ที่มีการเรียนการสอนให้ชาวสิงคโปร์ที่พำนักอาศัยในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นมาตรฐานทางวิชาการตามหลักสูตรสิงคโปร์และหลักสูตรสหราชอาณาจักร ทำให้โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เติบโตทั้งขนาดและขยายระดับชั้นในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาเสมอมา จนในปัจจุบันนี้จำนวนนักเรียนทั้ง 3 สาขามีจำนวนมากกว่า 1,600 คน ประกอบด้วยนักเรียน 20 สัญชาติ  และด้วยค่านิยมหลักของโรงเรียน คือ ความหมั่นเพียร ความเคารพ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า ที่มาพร้อมกับความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทำให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษานานาชาติชั้นนำในแวดวงการศึกษานานาชาติของประเทศไทยอีกด้วย บรรยากาศภายในโรงเรียนนั้นเต็มไปด้วยสีสันที่สะดุดตา การตกแต่งอาคาร […]

keyboard_arrow_up