ทำความเข้าใจ ฮีทสโตรก ในเด็ก เด็กติดในรถ เสียชีวิตได้อย่างไร?

ฮีทสโตรก เกิดขึ้นได้อย่างไร? เมื่อเด็กติดอยู่ในรถ ทำความเข้าใจ สาเหตุของโรค อาการ และวิธีป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลืมเด็กไว้ในรถอีกต่อไป!

keyboard_arrow_up