ระวัง! ลูกดื่มน้ำน้อย อาจทำให้เป็น “นิ่ว”!

การดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายควรดื่มอย่างน้อย 8 ลิตรต่อวัน แต่เมื่อลูกห่วงทำกิจกรรมต่าง ๆ จนเพลิน ทำให้เกิดปัญหา ” ลูกดื่มน้ำน้อย ” กว่าปกติ

keyboard_arrow_up