ปาฏิหาริย์รักจากแม่ สามารถให้กำเนิดลูกถึง 2 ครั้ง จากเรื่องจริงของ “น้องชม”

จะดีแค่ไหน…ถ้ามนุษย์เรา สามารถสร้างชีวิตใหม่ให้กับคนที่ต้องการชีวิตนั้นมากที่สุดได้ถ้ามีโอกาสที่เราจะสามารถช่วยกันได้ เราจะอยู่นิ่งกันทำไม วิดีโอคลิปกับสตอร์รี่กินใจจากเรื่องจริงของ “น้องชม” ที่ถูกตรวจพบกว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่อายุ 1 ขวบ 2 เดือนและคุณแม่อ๋ม ที่ฝ่าฟันสู้โรคร้ายจนหายขาด เพื่อบอกเล่าปาฏิหาริย์แห่งความรักจากแม่ผู้ให้ชีวิตลูกถึง 2 ครั้ง ด้วยการ ‘ให้กำเนิด’และ ‘ให้ชีวิตใหม่’แก่ลูกน้อย คลิปวิดีโอ “น้องชม…กับของวิเศษรักษามะเร็ง” แบรนด์รังนกแท้ได้นำเรื่องราวจากชีวิตจริงของผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ” และปัจจุบันได้รับการรักษาจนหายเป็นปกแล้ว มาเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเด็กมีความหวัง น้องชม…กับของวิเศษรักษามะเร็ง จุดเริ่มต้นของปฏิหาริย์ มะเร็งในเด็กมีโอกาศรักษาหายได้ โดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่พบในเด็กมากที่สุด รักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกจากผู้เป็นแม่ หรือ พี่น้อง แต่การรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายจำเป็นต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยชาญ ค่าใช้จ่ายในกรักษาที่ราคาสูง จึงเป็นเรื่องยากของหลายๆครอบครัว  แบรนด์รังนกแท้จึงจัดทำวิดีโอคลิป จากเรื่องจริงของน้องชม  เพื่อเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมสร้างปาฎิหาริย์ด้วยการให้ชีวิตกับน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในเด็ก ผ่านกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระราชอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ“มะเร็งในเด็กรักษาหายได้ … ซึ่งเราคนไทยทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการรักษาได้เช่นกัน เพราะการให้กำเนิดคือสิ่งมหัศจรรย์ และการให้ชีวิตใหม่ คือ ปาฎิหาริย์” มะเร็งในเด็กรักษาให้หายได้ มะเร็งในเด็ก เป็นโรคที่เกิดกับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นมาแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ส่วนสาเหตุของการเกิดโรคนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด และมะเร็งที่พบมักจะเป็นประเภทเฉียบพลัน […]

keyboard_arrow_up