พ่อแม่เตรียมพร้อม! 1 ต.ค.นี้ รัฐแจก คนละครึ่ง 3,000 บาท

โครงการ “คนละครึ่ง” โครงการที่รัฐบาลแจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนได้นำไปจับจ่ายใช้สอยฟรี ๆ โครงการนี้มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง? ลงทะเบียนอย่างไร? เช็คสิทธิที่นี่

ไขข้อสงสัย ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ให้ลูกต้องทำอย่างไร?

มาตรการเยียวยาสำหรับกลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง ต้องทำอย่างไร ไม่เคยลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไว้ จะสามารถลงทะเบียนได้อยู่หรือไม่

keyboard_arrow_up