โรคเฮอร์แปงไจน่า ในเด็กไม่รุนแรงแต่ต้องระวังภาวะแทรกซ้อน

โรคเฮอร์แปงไจน่า โรคระบาดที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับโรคมือ เท้า ปาก มักเกิดกับเด็กเล็ก มีวิธีป้องกันอย่างไร พ่อแม่ต้องรู้ภาวะแทรกซ้อนจากโรคอันตราย!!

โรคเฮอร์แปงไจน่า พ่อแม่ต้องระวังหากลูกชอบเอามือเข้าปาก

โรคเฮอร์แปงไจน่า โรคระบาดที่ทุกคนควรรู้จัก แม้อาจเป็นชื่อที่ไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นัก แต่หากติดทั้งอันตรายทั้งทรมาน ปัองกันไว้ดีกว่า

keyboard_arrow_up