โรค เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ปล่อยไว้อาจตัวเตี้ย!

โรค เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ปล่อยไว้อาจตัวเตี้ย! หมอแนะพ่อแม่สังเกตสัญญาณเตือนของโรคมักมาก่อนอายุ 8 ปี สามารถเป็นได้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย!

แม่แชร์ประสบการณ์! เมื่อลูกสาวเป็น “โรคเป็นสาวก่อนวัย”

โรคเป็นสาวก่อนวัย เป็นโรคที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไร แต่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี จะมีผลต่อส่วนสูงของเด็กไปตลอดชีวิต คือจะโตไปเป็น “ผู้ใหญ่เตี้ย” ได้

รู้ทันภาวะ “เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย” ก่อนลูกหยุดสูง

ทำยังไงให้สูง? คำถามที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในวัยเริ่มจะเป็นวัยรุ่นกังวล ใครอยากรู้ทันภาวะ เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ต้องอ่าน!

keyboard_arrow_up