สัปดาห์ที่ 23 แม่ท้องต้อง “เปลี่ยน”

นอกจากเรื่องใหญ่ชนิดที่ต้องคอยระมัดระวังแล้ว ก็ยังมีเรี่องเล็กๆ ที่กวนใจคุณแม่ท้องอยู่บ้าง หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายบางอย่างที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเกิดจากการตั้งครรภ์

keyboard_arrow_up