ทำไมป่วย เบาหวาน – อ้วน เสี่ยงมากเมื่อติดโควิด-19

ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรค เบาหวาน-อ้วน หากได้รับเชื้ออาจจะมีอาการรุนแรง เพราะเหตุใด

keyboard_arrow_up