checklist เตรียมของก่อนคลอด ยังไงไม่บานปลายได้ของครบ

เตรียมของก่อนคลอด แบบไหนไม่ฉุกละหุก เมื่อกลับจากโรงพยาบาลหลังคลอด ได้ของครบทั้งคุณแม่ และลูกน้อย แถมงบไม่บานปลายเอาใจคุณพ่อ เรื่องสำคัญที่แม่ท้องควรรู้!!

จัดกระเป๋าเตรียมคลอด และเตรียมของใช้เด็กแรกเกิด

ยิ่งใกล้คลอดเท่าไรคุณแม่หลายๆ ท่านยิ่งกังวลว่าเมื่อถึงเวลาคลอดจริงๆ แล้วควร จัดกระเป๋าเตรียมคลอดสิ่งใดบ้างหรือต้องเตรียมของใช้ไว้ให้ลูกน้อยอะไรบ้าง..ไปดูกัน

keyboard_arrow_up