3 วิธี “สร้างบุญ บารมี” ให้ลูกก่อนเกิด!

ความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน คืออยากได้ ลูกดีมาเกิด ซึ่งไม่ใช่เพียงการบนบานหรือขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะสำเร็จได้ แต่ต้องมาจากการทำเหตุให้สมบูรณ์ผลดีก็จะเกิด

keyboard_arrow_up