อัตราการเต้นหัวใจในเด็ก เต้นแบบนี้เรียกปกติ!

เรื่องทั่วไปที่พ่อแม่ควรรู้ อัตราการเต้นหัวใจในเด็ก เต้นแบบไหนเรียกปกติและไม่ปกติ!

keyboard_arrow_up