อยู่กันอย่างครอบครัวที่…”อนุบาลปษิตา” (จาก ฉบับมกราคม 2558)

โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ เวลาทำกิจกรรมอะไรเราก็ทำด้วยกันทั้งโรงเรียน คุณครูจะรู้จักเด็กนักเรียนทุกคน รู้จักผู้ปกครองเด็ก ส่วนผู้ปกครองท่านไหนมีความเชี่ยวชาญเรื่องที่ตรงกับหน่วยการเรียนของเด็กๆ พอดี เราก็จะชักชวนมาแลกเปลี่ยนความรู้หรือทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ด้วย

keyboard_arrow_up