กิจกรรมเล่นกับลูก 7 อย่างต้องห้าม เสี่ยงกระทบสมอง อันตรายถึงชีวิต

กิจกรรมเล่นกับลูก เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกได้ แต่ก็มีบางเรื่องที่พ่อมักเล่นกับลูกอย่างสนุกสนาน ด้วยวิธีแปลกใหม่ จนลืมความปลอดภัย

keyboard_arrow_up