รู้จัก ปฏิกิริยาสะท้อนกลับของทารก

ช่วงแรกเกิดถึง 6 เดือน ทารกจะมีการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าปฏิกิริยาสะท้อนกลับ

keyboard_arrow_up