เงินประกันสังคมของพ่อแม่ ส่งต่อสู่ทายาทได้

เงินประกันสังคมที่คุณพ่อคุณแม่สมทบทุกเดือนนั้น มี 2 กรณีที่สิทธิประกันสังคมของพ่อแม่ส่งต่อสู่ทายาทได้ โดยครอบครัวและลูกหลานของเราเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์

keyboard_arrow_up