หยุด “โรคแพ้ไม่เป็น” โรคร้ายของเด็กรุ่นใหม่ ในยุคการแข่งขันสูง

เด็กรุ่นใหม่ต้องเติบโตท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูง หลายคนเป็น โรคแพ้ไม่เป็น มีความต้านทานความพ่ายแพ้ต่ำ ในฐานะพ่อแม่ เราป้องกันลูกได้ ด้วย 10 วัคซีนใจ

keyboard_arrow_up