ศิลปะสร้างลูกให้เป็น “เด็กอัจฉริยะ” ได้!

พ่อแม่เชื่อไหม? ศิลปะสร้างลูกให้เป็น “เด็กอัจฉริยะ” ได้! เรื่องนี้จะเป็นแค่ความเชื่อหรือเรื่องจริง ไปพิสูจน์พร้อม ๆ กัน

keyboard_arrow_up