Kid Safetyระวังลูก จมน้ำ ด้วย5ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

พ่อแม่ไม่น้อยที่คิดว่า “ลูกโตแล้ว” จึงวางใจไม่ดูแลใกล้ชิดปล่อยปละละเลย เป็นสาเหตุให้เกิดเด็ก จมน้ำ สาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี

keyboard_arrow_up