10 ข้อที่จะทำให้แม่ๆ รู้จักโรงเรียนแนว วอลดอร์ฟ มากขึ้น

แนวการสอนแบบ วอลดอร์ฟ เป็นรูปแบบการศึกษาในฐานะหลักสูตรโรงเรียนทางเลือก ที่พ่อแม่ในยุคนี้เริ่มหันมาศึกษาหาข้อมูลสำหรับเจ้าตัวน้อยที่กำลังจะเข้าเรียน

ปัญโญทัย…จุดเริ่มต้นสมดุลแห่งชีวิต

ความก้าวหน้าทางวัตถุและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเรามากขึ้นจนปฎิเสธไม่ได้

keyboard_arrow_up