4 เทคนิค แก้ปัญหา ลูกอนุบาลงอแงตอนเช้า ให้อยู่หมัด!

เมื่อพ้นวัยเตาะแตะ เด็กๆ จะนอนหลับพักผ่อนน้อยลง จาก 12-14 ชั่วโมง เป็น 11-13 ชั่วโมงต่อวัน แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า พวกเขาจะลดอาการอิดออดก่อนเข้านอน หรืองัวเงียและงอแงเมื่อถูกปลุกในตอนเช้าไปหรอกนะ

keyboard_arrow_up