การดูแลเมื่อลูกท้องเสีย

หาสาเหตุเพื่อแก้ไขที่ต้นเหตุ เช่น ถ้าเกิดจากการติดเชื้อ ควรให้ยาฆ่าเชื้อโดยแพทย์เป็นผู้สั่ง ไม่ควรซื้อยาฆ่าเชื้อให้กินเอง

keyboard_arrow_up
X momrathon