ย้ายสิทธิบัตรทอง ด้วยตนเอง ผ่าน 2 ช่องทาง สะดวก ง่าย

30 บาทรักษาทุกโรค เป็นนโยบายที่ทำเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ รัฐจัดสรรงบประมาณไปยังโรงพยาบาลและแจกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้รับบริการที่เรียกกันว่า “บัตรทอง” ซึ่งปัจจุบันนี้สามารถ ย้ายสิทธิบัตรทอง ด้วยตนเองได้แล้วนะคะ

keyboard_arrow_up